برگه‌ها

نرم افزارآموزشی چهارم

۱- فایل آموزشی بخش پذیری اعداد(پاورپوینت)

۲ – نرم افزار ریاضی (جمع کسرها)

۳ – فایل آموزشی منظومه ی خورشیدی (علوم چهارم)

۴ – فایل آموزشی میکروسکوپ مجازی (علوم چهارم)

۵ – نرم افزاردستگاه گوارش(علوم چهارم)

۶ – فایل آموزشی الگوها(علوم چهارم)

۷ – نرم افزرازمایشهای اول تاپنجم ابتدایی

۸ – نرم افزرفارسی چهارم ابتدایی(نکات دستوری وواژه نامه)

۹ – فایل آموزشی چرخش زمین به دورخورشید(چهارم ابتدایی)

۱۰ – نرم افزارآموزشی استان البرز(معرفی استان البرز)

۱۱ – نرم افزارآموزشی استان اردبیل(معرفی استان اردبیل)

۱۱ – نرم افزارآموزشی استان آذربایجان غربی(معرفی استان آذربایجان غربی)

۱۲ – نرم افزارآموزشی استان آذربایجان شرقی(معرفی استان آذربایجان شرقی)

۱۳ – نرم افزارآموزشی استان بوشهر(معرفی استان بوشهر)

۱۴ – نرم افزارآموزشی استان چهارمحال بختیاری(معرفی استان چهارمحال بختیاری)

۱۵ – نرم افزارآموزشی استان ایلام(معرفی استان ایلام)

۱۶ – نرم افزارآموزشی استان اصفهان(معرفی استان صفهان)

۱۷ – نرم افزارآموزشی استان فارس(معرفی استان فارس)

۱۸ – نرم افزارآموزشی استان قزوین(معرفی استان قزوین)

۱۹ – نرم افزارآموزشی استان قم(معرفی استان قم)

۲۰ – نرم افزارآموزشی استان گیلان(معرفی استان گیلان)

۲۱ – نرم افزارآموزشی استان گلستان(معرفی استان گلستان)

۲۲ – نرم افزارآموزشی استان همدان(معرفی استان همدان)

۲۳ – نرم افزارآموزشی استان هرمزگان(معرفی استان هرمزگان)

۲۴ – نرم افزارآموزشی استان کرمان(معرفی استان کرمان)

۲۵ – نرم افزارآموزشی استان کرمانشاه(معرفی استان کرمانشاه)

۲۶ – نرم افزارآموزشی استان خراسان جنوبی(معرفی استان خراسان جنوبی)

۲۷ – نرم افزارآموزشی استان خراسان رضوی(معرفی استان خراسان رضوی)

۲۸ – نرم افزارآموزشی استان خراسان شمالی(معرفی استان خراسان شمالی)

۲۹ – نرم افزارآموزشی استان خوزستان(معرفی استان خوزستان)

۳۰ – نرم افزارآموزشی استان کهکیلویه وبویراحمد(معرفی استان کهکیلویه وبویراحمد)

۳۱ – نرم افزارآموزشی استان کردستان(معرفی استان کردستان)

۳۲ – نرم افزارآموزشی استان لرستان(معرفی استان لرستان)

۳۳ – نرم افزارآموزشی استان مرکزی(معرفی استان مرکزی)

۳۴ – نرم افزارآموزشی استان مازندران(معرفی استان مازندران)

۳۵ – نرم افزارآموزشی استان سمنان(معرفی استان سمنان)

۳۶ – نرم افزارآموزشی استان سیستان وبلوچستان(معرفی استان سیستان وبلوچستان)

۳۷ – نرم افزارآموزشی استان تهران(معرفی استان تهران)

۳۸ – نرم افزارآموزشی استان یزد(معرفی استان یزد)

۳۹ – نرم افزارآموزشی استان زنجان(معرفی استان زنجان)

۴۰ – فایل آموزشی فارسی (کلمات هم معنی)

۴۱ – فایل آموزشی فارسی (مفردوجمع)

۴۲ – نرم افزارضرب المثلهای ایرانی

۴۳ – فایل آموزشی پاورپوینت علوم فصل۲ مخلوطها

۴۴ – فایل آموزشی پاورپوینت علوم فصل۷ آهن ربا

۴۵ – فایل آموزشی پاورپوینت علوم فصل ۱۱ جانوران بی مهره

۴۶ – فایل آموزشی پاورپوینت علوم فصل ۱۱ جانوران بی مهره(۲)

۴۷ – فایل آموزشی اشکال هندسی به صورت دوبعدی وسه بعدی

۴۸ – فایل آموزشی پاورپوینت علوم فصل ۴ انرژی الکتریکی

۴۹ – نرم افزارابزارهندسی (گونیا ونقاله و….)

۵۰ – بازی هوش ریاضی

۵۱ – فایل آموزشی اعداد(گسترده نویسی)

۵۲ – فایل آموزشی ارزش مکانی اعداد

۵۳ – فایل آموزشی هندسه ی اشکال

۵۴- فایل آموزشی دماسنج (علوم)

۵۵- فایل آموزشی فارسی شماره ی (۱)

۵۶- فایل آموزشی فارسی شماره ی (۲)

۵۷- فایل آموزشی ریاضی چهارضلعی های منتظم وغیرمنتظم

۵۸- فایل آموزشی ریاضی کسرمتعارفی

۵۹- فایل آموزشی ریاضی ضرب وجمع اعداد

۵۹- نرم افزارکاربردی چندکاره شامل(موسیقی- نرم افزار- نقشه – ماشین حساب – ابزارریاضی)

۶۰- نرم افزارآزمون عددنویسی

۶۱- فایل آموزشی زاویه های داخلی یک مثلث

۶۲- فایل آموزشی یادآوری کسر

۶۳- فایل آموزشی یادآوری تقسیم

۶۴- فایل آموزشی گنجایش

۶۵- فایل آموزشی بازی کسر(چترنجات)

۶۶- فایل آموزشی کسرهای مساوی با۱و۰

۶۷- فایل آموزشی مقایسه ی کسرها

۶۸- فایل آموزشی معنی کلمات فارسی

۶۹- فایل آموزشی خط – نیم خط و……

۷۰- فایلهای آموزشی ضرب

۷۱- فایلهای آموزشی تقسیم

۷۲- فایلهای آموزشی رسم اشکال هندسی (ذوزنقه – متوازی الاضلاع – لوزی و….)

۷۳- فایلهای آموزشی زاویه (انواع زاویه – رسم زاویه – نیمساز)

۷۴- فایلهای آموزشی ریاضی(بیش از۱۰فایل)

۷۵- فایلهای آموزشی علوم(بندپایان)

۷۶- نرم افزارآموزشی کسرها(۱)

۷۷- نرم افزارآموزشی کسرها(۲)

۷۸- نرم افزارآموزشی دستگاه گوارش

۷۹- نرم افزارآموزشی علوم (بخش آهن ربا)

نرم افزارآموزشی سوم

۱ – نرم افزاردرس ۶ علوم سوم (انرژی)

۲ – نرم افزارمهره داران علوم سوم

۳ – نرم افزارچرخه ی آب (علوم سوم)