نوشته‌ها

معنی دوواژه ی طوفان وتوفان

دو واژه توفان و طوفان با تلفظی یکسان ریشه‌های متفاوتی دارند و به کار بردن آنها برای یک معنی کار غلطی است. همچنان که در لغت‌نامه معین هم به این موضوع اشاره شده است. واژه طوفان ریشه‌ای عبری و یونانی دارد و به زبان عربی وارد شده و با «ط» نوشته می‌شود. این واژه در زبان انگلیسی به صورت «Typhoon» نوشته می‌شود و به معنی حادثه‌ای طبیعی است، همراه با باد و باران که خرابی و خسارت به بار می‌آورد. در ترکیب‌هایی مانند طوفان نوح، طوفان کاترینا و طوفان تهران باید از واژه طوفان استفاده کنیم زیرا در غیر این صورت معنی واژه غلط خواهد شد.

از سوی دیگر واژه «توفان»، یک واژه فارسی است که از ترکیب کلمات توفیدن یا توپیدن ریشه گرفته است. این دو واژه که معنی یکسانی دارند به معنی داد زدن، غرش کردن و غران بودن هستند که کلمه «توفان» نیز از این ریشه‌ها نشات گرفته است و به کار بردن واژه توفان به معنی یک حادثه طبیعی همراه با باد و باران درست نیست و از نظر نگارشی غلط محسوب می‌شود.

«ط» یکی از راه‌های تشخیص واژه‌های عربی است. این موضوع که ما به اشتباه بسیاری از واژه‌های فارسی را با «ط» به کار می‌بریم یکی از موضوعاتی است که باید تصحیح شود اما در همه مواقع تغییر «ط» به «ت» واژه را تصحیح نمی‌کند. در کلمه‌هایی مانند بلیت، امپراتوری، اتو، اتاق و … که واژه‌هایی با ریشه غیر عربی هستند و مستقیما از دیگر ریشه‌ها به فارسی وارد شده‌اند، این تصحیح باید انجام شود اما در کلمه‌ای مانند طوفان که ریشه‌ای عربی دارد، استفاده کردن از توفان درست نیست.

باید دقت کرد که برخی واژه‌های خاص که عربی نیستند نیز با «ط» نوشته می‌شوند که به دلیل خاص بودن آنها نمی‌توانیم تغییر در آنها ایجاد کنیم، واژه‌هایی مانند افلاطون و ارسطو به عنوان اسامی خاص از این دست هستند. کلماتی اینچنین از عبری به عربی راه یافته‌اند و سپس به زبان فارسی آمده‌اند ولی به دلیل خاص بودنشان تغییر در نگارش آنها لازم نیست.

بعضی به گمان اینکه کلمه ی طوفان اصلا فارسی است آن را به

صورت توفان می نویسند و حتی بعضی از فضلا توصیه کرده اند

که صورت اخیر به کار رود. اما اصل این دو کلمه و معنای آنها

یکی نیست. طوفان کلمه ی عربی (ظاهرا از اصل یونانی) و به

معنای «باد و باران بسیار شدید» است. ولی واژه ی فارسی

توفان صفت است و به معنای «غران، دمان» است و ربطی به

«باد و باران بسیار شدید» ندارد. این واژه صفت فاعلی از

مصدر توفیدن به معنای «فریاد بلند کشیدن» یا «غریدن و

خروشیدن» است:

ز آواز گردان بتوفید کوه

زمین شد ز نعل ستوران ستوه (فردوسی)

واژه ی توفنده به معنای «غرنده و خروشنده» نیز از همین فعل

مشتق شده است.