نوشته‌ها

آشنایی با وسایل هواشناسی

۱)  بادسنج

حرکت افقی هوا در سطح زمین و در سطوح فوقانی جو را باد می گویند.این حرکت یک کمیت برداری می باشد که با دو عامل جهت و سرعت مشخص می شود.سنجش واقعی باد در سطح زمین اکثرا در اثر تاثیر عوامل محلی با مشکلاتی مواجه می گردد. به علاوه سرعت باد با افزایش ارتفاع از سطح زمین زیاد شده و جهت آن نیز تغییر می کند.

بادسنج دستگاهی برای سنجش سرعت باد است. به طور کلی بادسنج‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی سرعت باد را اندازه می‌گیرند و گروه دیگر فشار باد را. اما از آن جا که سرعت و فشار باد با هم رابطه دارند، با سنجش هر یک از این دو کمیت می‌توان دیگری را محاسبه نمود.

۲) بادنگار

دستگاهی است که سمت و سرعت باد را روی گراف هایی به صورت نمودار رسم می کند.

۳) تشت تبخیر

وسیله ای است که برای اندازه گیری میزان تبخیر روزانه بر حسب میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد.

آشنایی با وسایل هواشناسی

اجزای تشت تبخیر عبارتند از:

الف) بادسنج شمارنده

ب) قلاب میلی متری و پایه آن

ج) دماسنج

د) پیمانه اندازه گیری مدرج شده برحسب میلی متر

و) پایه چوبی زیر تشت تبخیر

۴) بادسنج شمارنده تشت تبخیر

وسیله ای برای اندازه گیری میزان جریان هوای عبور نموده از روی تشت تبخیر با استفاده از یک کنتور شمارنده در یک شبانه روز است که  بر حسب کیلو متر درجه بندی شده است.

اجزای شمارنده تشت تبخیر به قرار زیر است:

 بدنه فلزی، کنتور شمارنده، فنجان چرخنده، پیچ اتصال بدنه با پایه

۵) رطوبت نگار

وسیله ای برای اندازه گیری میزان رطوبت شبانه روزی هوا بر حسب درصد می باشد.

اجزای دستگاه:

الف) بدنه(فلزی یا پلاستیکی)

ب) حسگر رطوبت

ج) ساعت چرخنده و گراف درجه بندی شده

د) اهرم و محور های انتقال دهنده مقادیر اندازه گیری شده

ه) بازوی قلم و سر قلم

۶) رطوبت سنج مویی

وسیله ای برای اندازه گیری لحظه ای رطوبت هوا برحسب درصد می باشد. که از بدنه دستگاه، حسگر مو، پیچ تنظیم، صفحه درجه بندی شده و عقربه تشکیل شده است.

آشنایی با وسایل هواشناسی

  ۷) دماسنج
وسیله ای برای اندازه گیری لحظه ای دمای هوا بر حسب سلسیوس می باشد.

 اجزای دماسنج:

بدنه یا ساقه، حسگر(الکل یا جیوه)، خط کش مدرج، لوله مویی، مخزن

۸) فشار سنج جیوه ای(بارومتر)

وسیله ای برای اندازه گیری لحظه ای فشار هوا بر حسب هکتو پاسکال می باشد.( میلی بار)

۹) دمانگار

وسیله ای برای اندازه گیری شبانه روزی دمای هوا بر حسب سلسیوس می باشد.

۱۰) فشارنگار

وسیله ای برای اندازه گیری شبانه روزی فشار هوا بر حسب هکتو پاسکال می باشد. ( میلی بار) دستگاه فشار نگار در کلیه ایستگاه های هواشناسی وجود داشته ودر ارتفاع ۸۰ سانتی متری از کف اتاق دیدبانی و با رعایت شرایط خاص فنی نصب و مورد بهره برداری قرار می گیرد.

۱۱) باران سنج

ریزش های جوی که به صورت باران و برف و تگرگ و یا مخلوطی از برف و باران (SLEET) و شبنم انجام می گیرد بارندگی نامیده می شود. سا ده ترین و متداول ترین روش اندازه گیری ریزش باران استفاده از باران سنج (RAIN GAUGE) می باشد .

آشنایی با وسایل هواشناسی

 ۱۳) باران نگار :

دستگاهی است که علاوه بر ثبت دائم میزان ریزش باران ، زمان شروع و پایان بارندگی و نیز تغییرات شدت باران را نشان می دهد.

۱۴) آفتاب نگار

معمولا از دو نوع وسیله برای اندازه گیری تابش خورشیدی استفاده می شود.دسته اول آن یک سری دستگاه هایی می باشند که فقط مدت تابش خورشید را ثبت می کنند و به نام آفتاب نگار (SUNSHINE RECORDER) معروفند. دسته دوم دستگاه هایی هستند که مقدار شدت تشعشع خورشید را اندازه گیری و ثبت می کنند که به تشعشع سنج معروفند.

بادسنج وباران سنج چیست؟

باران‌سنج ابزاری است که با آن میزان بارندگی را در مدت زمانی معینی اندازه می‌گیرند.[۱] برای اندازه گیری مقدار بارش باران از وسیله ای به نام باران سنج استفاده می شود .واحد اندازه گیری باران میلی متر است . نوع معمولی باران سنج به شکل یک استوانه با در پوش متحرک است . در داخل استوانه لوله ای باریک و دراز وجود دارد. این لوله میزان باران رانشان می دهد و سر آن به قیف متصل است . باران از روی قیف داخل لوله می رود . سطح این قیفها ده برابر سطح لوله است ، به این ترتیب که اگر یک میلی مترباران بر سطح قیف ببارد، ده میلی متر از لوله را پر خواهد کرد. سپس مقدار باران در لوله به وسیله خط کش اندازه گیری می شود به ازای هر ده میلی متراز لوله پر شود ، یک میلی متر به عنوان میزان بارندگی ثبت می شود اگرباران خیلی شدید باشد که لوله پر شود، آب اضافی از لوله سرریز شده و به استوانه می ریزد . سپس مقدار باران داخل لوله را اندازه گیری می کنند و بعد از آن آب داخل استوانه را به لوله منتقل و آن را هم اندازه گیری می کنند. میزان بارندگی برابر است با جمع این دو مقدار، باران سنج معمولاً در روی زمین هایی که که به دور از ساختمان و خالی از درخت باشند قرار داده می شود تا این اندازه گیری دقیق و درست انجام شود. گونه‌ای از آن برف‌سنج است.
بادسنج دستگاهی برای سنجش سرعت باد است. بطور کلی بادسنج‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: گروهی سرعت باد را اندازه می‌گیرند و گروه دیگر فشار باد را. اما از آنجا که سرعت و فشار باد با هم رابطه دارند، با سنجش هر یک از این دو کمیت می‌توان دیگری را محاسبه نمود.