جنگل برای کیست؟(پرسش وپاسخ)

پایه ی ششم ابتدایی (علوم)
جنگل برای کیست؟

۱- زنجیره ی غذایی چیست؟ به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود.

۲- شبکه غذایی را تعریف کنید ؟ به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود.

۳- قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟ آن ها تجزیه کننده هستند.

۴- قارچها چگونه باعث بهبود و تقویت خاک می شوند ؟ با تجزیه بقایای بدن گیاهان و جانوران سبب بهبود و تقویت خاک می شوند.

۵- کروکودیل ها انگل های درون دهان خود را چگونه از بین می برند؟ بعضی وقت ها کروکودیل ها بدون حرکت و با دهان باز استراحت می کنند پرنده ی کوچکی وارد دهان کروکودیل می شود و انگل های درون دهان کروکودیل را می خورند.

۶- چند جانور و گیاهی را که در گذشته وجود داشته اند اما در حال حاضر وجود ندارند نام ببرید ؟ جانوران : دایناسور ها  گیاهان : درختان بسیار تنومند

۷- به نظر شما چه عواملی سبب از بین رفتن نسل یک نوع جاندار می شود ؟ وقتی شرایط زندگی جاندار تغییر می کند مانند تغییر شدید آب و هوا زیستگاه طوفان یا سیل جاندار نمی توانند با آن ساز گار شوند و باعث نابودی آن ها می گردد.

۸- مثالی برای نابودی برخی جانوران توسط انسان در کشورمان را بیان کنید . شیر ایرانی حدود ۷۰ سال پیش در بخش هایی از ایران وجود داشت اما به علت های متفاوت مانند شکار توسط انسان و از دست دادن زیستگاهش از بین رفت.
۹- منظور از درخت بومی چیست؟به درختانی که در یک منطقه به طور طبیعی رشد می کنند درخت بومی می گویند.

۱۰- چرا تنوع گیاهان در جنگل های کاج کم است ؟ زیرا درخت کاج موادی از ریشه ی خود در خاک ترشح می کند که از رشد بسیاری از گیاهان جلوگیری می شود.
۱۱- با قطع بی رویه ی درختان با گذشت زمان چه تغییری در جنگلهای کره ی زمین ایجاد می شود ؟ جنگل جزء منابع طبیعی و محیط زیست جانوران مختلف است قطع درختان جنگل باعث نابودی جانوران و محیط زیست می شود.

۱۲- رابطه ی غذایی بین مورچه و شته چگونه است ؟ به صورت همیاری زندگی می کنند و هر دو موجود از یکدیگر سود می برند مورچه ها شته ها را به بخشh های جوان گیاه می رسانند شته از شیرهی گیاه به وسیله ی خرطوم خود تغذیه می کند و مورچه شهد خارج شده از شته را مصرف می کند.

۱۳- رابطه ی غذایی کرکس و شیر ها چگونه است ؟ به صورت هم سفرگی است کرکس ها ته ماندهی شکار شیرها را می خورند (کرکس ها مرده خوار هستند )
۱۴- رابطه ی غذایی انگلی چگونه است ؟ در زندگی انگلی موجود انگل از میزبان به عنوان منبع غذایی استفاده می کند مانند پشه ها که نیش خود را از درون بدن حیوان دیگری فرو می برند و خون آن ها را می مکند.
۱۵- یک زنجیره غذایی ساده نام ببرید. روباه-سنجاب – بلوط
۱۶- در زنجیره بالا کدام تولید کننده و کدام مصرف کننده است ؟ روباه و سنجاب مصرف کننده و بلوط تولید کننده است.

۱۷- موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط به چند گروه تقسیم می شوند ؟ موجودات زنده ی زمین از نظر نقش خود در محیط در سه گروه زیر قرار میگیرند : ۱- تولید کننده ۲- مصرف کننده ۳-تجزیه کننده ( گیاهان تولیدکننده – بانور خورشید فتوسنتز می کنند و غذاسازی انجام می دهند – جانوران مصرف کننده هستند – میکروب ها تجزیه کننده اند )

۱۸- قارچها در چه جاهایی رشد می کنند؟قارچها در خاک و آب به سر می برند و در مناطق جنگلی و بارانی رشد می کنند برخی قارچهای خوراکی و سمی که بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می کنند برخی قارچها بیماری های زیادی را به وجود می آورند گونه ای دیگر از قارچ به نام مخمر هستند گونه ای دیگر باعث سیاه شدن رنگ کاشی های حمام می شود و گونه های دیگر قارچ موجب بیماری می شوند و برخی دیگر به عنوان دارو مصرف می شوند و بعضی نیز باعث پوسیدگی چوب یا رویش دوباره ی گیاه می شوند قارچهای تک سلولی مانند کپک میوه در محل میوه های خراب رشد می کنند .

۱۹- قارچها مواد مورد نیاز خود را چگونه به دست می آورند؟ قارچها برای رشد به مواد و رطوب نیاز دارند که این مواد با تجزیه ی بقایای بدن موجودات خورده شده فراهم می شود

۲۰- قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار می گیرند ؟ قارچها تجزیه کننده هستند

۲۱- آیا قارچهای تکسلولی و پرسلولی وجود دارد ؟ قارچها به صورت تک سلولی و پرسلولی هستند از قارچهای پرسلولی می توان به قارچهای چتری خوراکی یا سمی و از قارچهای تک سلولی می توان به مخمر و کپک ها اشاره نمود.

۲۲- همزیستی چیست؟ همزیستی به انواع ارتباط های غذایی میان موجودات زنده گفته می شود که برای تامین غذا به صورت همسفرگی همیاری رقابت انگلی و حتی شکار و شکارچی است
۲۳- زندگی همسفرگی چیست؟در زندگی همسفرگی یک موجود سود می برد ودیگری نه سود می برد و نه زیان مانند ماهی بادکش دار و کوسه ماهی

میکروسکوپ های نوری

میکروسکوپ های نوری :
با کمک این میکروسکوپ خوب می توان انواع سلول های جانداران پرسلولی و تک سلولی و هسته ی یاخته های آنها و یک یا دو اندامک درشت درون سیتوپلاسم آن ها را مشاهده کرد.
میکروسکوپ الکترونی:
علاوه بر مشاهده ی آنچه با میکروسکوپ نوری قابل دیدن است ، میتوان اجزای کوچک تر درون سیتوپلاسم سلولها ،ویروس ها و مولکول های کوچک و بزرگ و اتم ها را دید.
تنها ایرادش اینه که در میکروسکوپ الکترونی با وجود اینکه می تواند ذرات تشکیل دهنده یک جسم یا نمونه را نشان دهد ولی برای دیدن نمونه های متحرک از میکروسکوپ نوری که فقط قادر به مشاهده سطح است استفاده می شود.
یعنی این میکروسکوپ قادر به دیدن سلول های زنده نیست و باید در طی مراحل آماده سازی نمونه سلول ها کشته شوند .

تفاوت دیگر این میکروسکوپ ها در نحوه کارشون هست در میکروسکوپ الکترونی به جای نور از الکترون ها استفاده می شود یعنی ذرات بسیار کوچک الکترون به نمونه تابیده شده و از هیچ عدسی استفاده نمی شود ولی میکروسکوپ نوری همان طور که از اسمش پیداست از نور و تابش نور لامپ یا بازتابش اشعه های نورخورشید توسط آینه در مدل های قدیم تر استفاده می شود.
تفاوت دیگر این میکروسکوپ ها در قدرت تفکیک و بزرگنماییشون هست.
حداکثر بزرگنمایی میکروسکوپ های نوری حداکثر ۲۰۰۰ برابر است و بزگنمایی قویترین میکروسکوپ های الکترونی ۱۰۰۰۰۰۰ برابر یا بیشتر است .
نکته اندازه میکروسکوپی مشهور میکرون یا میکرومتر هست که اندازش ۱ هزارم یک میلی متر می باشد و طول در فواصل میکروسکوپی را شامل می شود.