انواع ماهیچه ها دربدن انسان

هر بافت ماهیچه ای از سلول هایی به نام تار ماهیچه ای تشکیل شده است که توسط بافتی پیوندی کنار هم قرار گرفته و ماهیچه را می سازند.

تصویر زیر ماهیچه های مهم بدن را نشان می دهد.

ماهیچه های مهم بدن انسان

انواع ماهیچه های بدن:
بافت ماهیچه ای اسکلتی
بافت ماهیچه ای صاف
بافت ماهیچه ای قلبی
انواع ماهیچه های بدن

ماهیچه اسکلتی چه ویژگی هایی دارد؟
ماهیچه های اسکلتی یا مخطط ارادی هستند. سریع منقبض شده ولی زود خسته می شوند.

سلول های ماهیچه اسکلتی موازی، چند هسته ای و قرمز رنگ هستند و اگر در زیر میکروسکوپ نگاهی به آن کنیم خط هایی تیره و روشن در سیتوپلاسم آن دیده می شود.

عضلاتی را که به اراده خودمان می توانیم حرکت دهیم، از نوع مخطط هستند. در بدن ما حدود ۶۰۰ ماهیچه اسکلتی وجود دارد که ۴۰ درصد وزن بدن را تشکیل می دهند.

ماهیچه اسکلتی

زردپی چیست و چه نقشی دارد؟
زردپی طنابی از جنس بافت پیوندی است که ماهیچه اسکلتی را به استخوان متصل می کند.

زمانی که ماهیچه مخطط منقبض می شود، زردپی کشیده شده و نیروی عضله را به استخوان منتقل می کند تا اندام حرکت کند.

بزرگ ترین زردپی بدن کجاست؟
بزرگ ترین زردپی بدن آشیل نام دارد که از کف پاشنه پا شروع شده و تا پشت ساق پا کشیده می شود.

ماهیچه صاف در چه قسمت هایی از بدن وجود دارد؟
دیواره لوله گوارش
دستگاه تنفس
مثانه
قاعده مو
دیواره رگ ها و ….
ماهیچه صاف چه ویژگی ای دارد؟
ماهیچه های صاف غیرارادی اند و از سلول هایی دوکی شکل و تک هسته ای تشکیل شده اند. شروع انقباض آن ها کند تر است اما دیرتر خسته می شوند.

ماهیچه صاف

ماهیچه قلبی ارادی است یا غیر ارادی؟
ماهیچه قلبی غیرارادی است و از سلول هایی موازی و منشعب یک یا دو هسته ای تشکیل شده است.

ماهیچه قلبی

عمل متقابل ماهیچه چیست؟
زمانی که یک عضله منقبض می شود و اندامی را به حرکت در می آورد، ماهیچه دیگری در سمت مقابل اندام وجود دارد که با منقبض شدن، اندام را به حالت اول باز می گرداند. به این نحوه کارکرد ماهیچه های اسکلتی عمل متقابل یا جفت کار کردن ماهیچه ها می گویند.

گرفتگی عضله چیست؟
هر گاه ماهیچه به فعالیت شدید و متوالی ( بدون استراحت) واداشته شود، سلول های آن دچار کمبود اکسیژن و مواد غذایی می شود که نتیجه آن ایجاد دردی عضلانی است که گرفتگی عضله نامیده می شود.

گرفتگی عضله

گرفتگی عضله با استراحت ، ماساژ و ادامه فعالیت برطرف می شود.

در بدن انسان حدود چهارصدو پنجاه ماهیچه وجود دارد .

ماهیچه های سر و گردن

ماهیچه های مهم سر عبارتند از:
ماهیچه پیشانی, که در ناحیه پیشانی است, و ماهیچه پس سری, که در پشت سر قرار گرفته است.
ماهیچه های حلقوی چشم, که در ناحیه چشم ها هستند. ماهیچه ماضغه, که در جلوی گوش است و باعث بسته شدن دهان می شود و در جویدن غذا نیز موثر است.
ماهیچه حلقوی لب, و ماهیچه های بالا برنده لب فوقانی و پایین برنده لب تحتانی. ماهیچه مربع چانه, که در جلوی چانه قرار دارد.
ماهیچه گیجگاهی, که در ناحیه گیجگاه, یعنی در جلو و بالای گوش است. تغییر قیافه انسان در حالت خندیدن, اخم کردن و غیره با انقباض ماهیچه ها صورت می گیرد.
ماهیچه دو بطنی, که فک پایین را به طرف پایین می برد و باعث باز شدن دهان می شود. ماهیچه پس گردن, که سر را به حالت قائم نگاه می دارد و به عقب می برد. ماهیچه جناغی– پستانی, که در جلو و طرفین گردن است و در بازدم عمیق به کار می رود.
ماهیچه اسکالن, که در پشت و طرفین گردن است و در بازدم عمیق به کار می رود.
ماهیچه های تنه

ماهیچه های مهم تنه به شرح زیر است:
ماهیچه سینه ای بزرگ که در قسمت جلوی سینه قرار دارد و بازو را به طرف داخل می برد. این ماهیچه, همان طور که از نام آن پیداست, یکی از ماهیچه های بزرگ بدن انسان است.
ماهیچه دندانه ای بزرگ, که بین دنده هاست. این ماهیچه دنده ها را بالا می برد و برای تنفس به کار می رود. ماهیچه های مورب بزرگ و مورب کوچک دیواره شکم که در بازدم عمیق به کار می روند. ماهیچه های روی دنده ای و بین دنده ای که در تنفس به کار می روند.
ماهیچه راست بزرگ شکمی، این ماهیچه در دیواره شکم، کنار خط وسط، از بالا به پایین کشیده شده است و در بازدم عمیق به کار می رود. اگر شکم خود را سفت کنید، در قسمت جلو شکم، می توانید این ماهیچه را لمس کنید.
در سطح پشتی تنه دو ماهیچه اهمیت زیادی دارند که عبارتند از:
ماهیچه ذوزنقه، که شانه را بلند می کند و سر را به عقب می کشد. این ماهیچه، همان طور که از نام آن پیداست، ذوزنقه ای شکل است و ماهیچه پشتی بزرگ، را به عقب می برد.
ماهیچه های اندام فوقانی

ماهیچه های مهم اندام فوقانی به شرح زیر هستند:
ماهیچه دلتوئید، که مثلثی شکل و شبیه حرف یونانی دلتا است. این ماهیچه در شانه قرار دارد و بازو را از پهلو بلند می کند. ماهیچه مدور زیر بغل، این ماهیچه بازو را از حالت بلند شده به پایین می آورد.
ماهیچه دو سر بازو در پایین، این ماهیچه مانند ماهیچه های دیگر یک سر دارد ولی در بالا دو شاخه می شود و به همین علت دو سر نام دارد. این ماهیچه در قسمت جلوی بازو قرار دارد و ساعد را روی بازو خم می کند.
ماهیچه سه سر بازو که در پشت بازو قرار دارد و در قسمت بالا دارای سه سر است. این ماهیچه ساعد را از حالت خم شده در آورده و در امتداد بازو قرار می دهد.
ماهیچه خم کننده دست، که در قسمت جلوی ساعد قرار دارد و دست را به طرف ساعد خم می کند. ماهیچه خم کننده انگشتان، که در قسمت جلوی ساعد قرار گرفته و انگشتان را به طرف کف دست هم می کند. ماهیچه باز کننده انگشتان، این ماهیچه در قسمت عقب ساعد قرار گرفته و انگشتان را از حالت خم شده باز می کند.
ماهیچه های اندام تحتانی

ماهیچه های مهم این ناحیه به شرح زیر هستند:
در ناحیه لگن ماهیچه های سرینی بزرگ، سرینی متوسط، و سرینی کوچک قرار دارند و برجستگی باسن به علت وجود آنهاست. این ماهیچه ها ران را از حالت خم شده به حالت مستقیم در می آوردند؛ یعنی، در امتداد تنه قرار می دهند و در ایستادن و راه رفتن موثر هستند.
دیده اید که آمپولهای داخل عضله ای را در باسن تزریق می کنند. علت این است که ماهیچه سرینی بزرگ، همان طورکه از اسمش پیداست. واقعاً بزرگ است، لذا تزریق دارو و در آن درد کمتری ایجاد می کند. آمپولهایی را که دردناک نیستند معمولاً در ماهیچه های دلتوئید و سه سر بازو تزریق می کنند؛ زیرا در زیر ماهیچه سرینی بزرگ عصب سیاتیک قرار دارد که به همه اندام تحتانی می رود و رفتن سوزن به داخل این عصب خطر صدمه زدن به آن را در بر دارد.
ماهیچه چهار سر ران که در جلوی ران قرار دارد. این ماهیچه که خیلی قوی و بزرگ است، در قسمت پایین یک سر و در قسمت بالا چهار سر دارد که هر سه به تنهایی ماهیچه بزرگی محسوب می شود. این ماهیچه، زانو را از حالت خم شده خارج می کند و ساق پا را در امتداد ران قرار می دهد. در کودکان معمولاً آمپولهای داخل عضله ای را به جای باسن، در قسمت جلوی ران، در این ماهیچه تزریق می کنند.

انواع سنگها(فصل سنگها علوم چهارم ابتدایی)

این یک مقطع میکروسکوپی از سنگ آهک هست که یک سنگ رسوبیه. و این کانیهایی که داخلشون خط خطیه (به این خطها میگیم رَخ) اسمشون کَلسیت هست . کلسیتها سه جهت رخ عمود بر هم دارن و فرمول شیمیایی کلسیت CaCO3

این یک سنگ آذرین بیرونیه که اسمش بازالت هست. یک سنگ قلیایی (بازیک. منظور اینه که توی طیف اسید و باز در گروه بازها قرار میگیره). که داخلش کانیهای اُلیوین olivin و پیروکسِن piroxen(بلورهای رنگی رنگی) و کانیهای پِلاژیوکِلاز (کانیهای خاکستری رنگ) وجود داره. و چون در سطح زمین تشکیل میشن و سریع سرد میشن بلورهاشون ریزه.

این یک سنگ آذرین درونیه اسمش گابرو Gabro هست. یک سنگ فوق بازی محسوب میشه. این بلورهای رنگی درشت اُلیوین هستند. بلورهای خاکستری پِلاژیوکِلازن. البته برخی از این خاکستریها اُرتوپیرُکسِن هستن که از روی رَخ و شکستگیها و خصوصیات خاص دیگه ای که دارن از پلاژیوکلاز قابل تفکیکن. این سنگها چون در درون زمین تشکیل میشن و به کُندی سرد میشن بلورهای درشت تری دارن.

این یک ماسه سنگه. یک سنگ رسوبیه. این کانیهایی که میبینین همشون کُوارتز هستن

اینم یک سنگ آهکه که توش فسیل داره. (بالا سمت چپ). سنگ رسوبیه

این یک سنگ آذرین درونیه. اسمش گرانیت هست. یک سنگ اسیدیه. کانیهای توش بیشتر کوارتز هستن کانیهای دیگه هم داره که توی عکس ظاهرا همشون شبیه بهم هستن برای همین نمیشه توضیحشون داد. (کوارتز یک کانی اسیدیه که فرمولش SiO2 هست. هرچی سنگ اسیدیتر باشه مقدار سیلیس Si داخلش بیشتره و ماگماهای اسیدی، مثل عسل میمونن. غلیظن و برای همین آتشفشانهایی که فورانهای اسیدی دارن حالت انفجاری دارن. هرچی اسیدی تر. غلیظتر. انفجار بزرگتر)

اینم یک نمونه دیگه از گابرو

این یک سنگ دگرگونیه. اسمش فیلیت Phyllite هست. که در شرایطی که دما خیلی زیاد باشه به وجود میاد. این کانیهای صورتی اسمشون میکا Mica هست.

اینم یک سنگ دگرگونیه. اسمش شیست هست Schist. (اسم دقیقترش گارنِت میکا شیست Garnet mica schist).
این کانیهای رنگی میکا هستن.
کانیهایی که سیاهن وسط تصویر اسمشون گارنِت Garnet هست.

برای تشکیل سنگهای دگرگونی عمل ذوب معمولا اتفاق نمیافته و بخاطر تغییر فشار و حرارته که کانیها دستخوش تغییر میشن.

همه سنگهای آذرین و رسوبی و حتی سنگهایی که قبلا دگرگون شدن میتونن در شرایط تغییر(افزایش) فشار و یا دما و یا فشار و دما( باهم) تبدیل بشن به سنگهای دگرگونی.