سوالات ضمن خدمت مدرسه ی آماده ۲۵۰ سوال

سوالات ضمن خدمت مدرسه ی آماده قابل جستجو

http://s8.picofile.com/d/8350011968/24bf6126-26b3-4a57-b817-fbb6c4b6784e/zemn_khedmat.7z

تمدید آزمون ضمن خدمت ایمنی وامنیت مدرسه

ثبت نام مجدد بازمانده ها دوره “آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه”
۱) ثبت نام از ۲۳ آبان ماه لغایت ۲۹ آبان در سامانه  LTMS فعال می باشد
۲) دوره از ۳۰ آبان شروع می گردد .