مطالب توسط یوسف رحیمی

گیاهان مخروط دار(علوم چهارم ابتدایی)

گیاهان مخروط دار یا بازدانگان دسته ای ازگیاهان آوندی دانه دار هستند که قدیمی ترین درختان امروزی محسوب می شوند. کاج و سرو از معروف ترین درختان این دسته هستند که در مناطق معتدل، سرد و کوهستان ها می رویند. در این گیاهان میوه از چند پولک تشکیل شده است که به طور منظم و […]

تعریف بند (پاراگراف) و نحوه استفاده از آن

بند یا پاراگراف عبارت است از جمله یا مجموعه جمله‌هایی که فکر واحدی را بیان می‌کند و بین آنها ارتباط و همبستگی لفظی و معنایی بیشتری وجود دارد و روی هم مطلب یا مفهوم کامل و مستقلی را می‌سازد. در هر بند می‌توان یک ایده را گنجانید. همان‌طور که افکار یا محتوای بندهای هر نوشته […]