مطالب توسط یوسف رحیمی

تعریف بند (پاراگراف) و نحوه استفاده از آن

بند یا پاراگراف عبارت است از جمله یا مجموعه جمله‌هایی که فکر واحدی را بیان می‌کند و بین آنها ارتباط و همبستگی لفظی و معنایی بیشتری وجود دارد و روی هم مطلب یا مفهوم کامل و مستقلی را می‌سازد. در هر بند می‌توان یک ایده را گنجانید. همان‌طور که افکار یا محتوای بندهای هر نوشته […]

زندگینامه ی ابوریحان بیرونی (فارسی چهارم ابتدایی)

ابوریحان بیرونی ( ۴۴۰-۳۶۲ ه ق ) ریاضیدان ، اختر شناس ، پژوهشگر تاریخ  و جغرافیدان ایرانی است . نامش ابوریحان محمد و نام پدرش احمد بود ، و چون در بیرون ناحیه خوارزم به دنیا آمد به ابوریحان بیرونی شهرت یافته است.  دوران کودکی را در خوارزم گذراند ، در کودکی برای یک دانشمند یونانی نمونه های گیاهان […]