مطالب توسط یوسف رحیمی

✅آهن زودتر زنگ می زند یا آلومینیم؟

آهن زودتر زنگ می زند یا آلومینیم؟ می دانیم که از اثرات نا مطلوب اکسیژن بر روی بسیاری از مواد و عناصر پوسیدگی، فساد و زنگ زدن است. در پاسخ به سوال فوق باید گفت که آلومینیم زودتر از آهن زنگ می زند اما این زنگ زدگی به رنگ بدنه ی خود آلومینیم است و […]