مطالب توسط یوسف رحیمی

میکروسکوپ های نوری

میکروسکوپ های نوری : با کمک این میکروسکوپ خوب می توان انواع سلول های جانداران پرسلولی و تک سلولی و هسته ی یاخته های آنها و یک یا دو اندامک درشت درون سیتوپلاسم آن ها را مشاهده کرد. میکروسکوپ الکترونی: علاوه بر مشاهده ی آنچه با میکروسکوپ نوری قابل دیدن است ، میتوان اجزای کوچک […]

داغ ترین نقطه زمین کجاست؟

داغ ترین نقطه زمین کجاست؟داستان گرم ترین نقطه زمین از مباحثی است که در نقاط مختلف جهان مدعیان سرسختی دارد. برخی پارک ملی Death Valley یا دره مرگ آمریکا را صاحب این عنوان می دانند و برخی (به خصوص ایرانی ها) منطقه گندم بریان در کویر لوت را شایسته این عنوان می شمارند. اما داغترین […]