مطالب توسط یوسف رحیمی

دانستنیها یی جالب در مورد سنگ ها

دانستنیها یی جالب در مورد سنگ ها آیا سنگ ها سختند؟ نه لزوماً. برخی از سنگ های معمولی را می توان با ناخن انگشت خراشید مثل شیل (سنگ رست یا نفت زا)، سنگ صابون، سنگ گچ، ذغال جگنی (نوعی ذغال) بقیه ممکن است در داخل زمین نرم باشند، اما اگر مدتی در هوا قرار بگیرند […]

گرمترین سیاره منظومه ی خورشیدی

گرمترین سیاره منظومه شمسی،سیاره تیر(عطارد) که نزدیکترین سیاره به خورشید است،نیست! گرمترین سیاره منظومه شمسی، سیاره ونوس (زهره) است که بعد از تیر نزدیکترین سیاره به خورشید می باشد. ونوس بسیار گرم است زیرا بر خلاف تیر(عطارد) اتمسفر دارد. اتمسفر تقریبا شبیه پنجره های یک گلخانه عمل می کند . گرما را در سطح خود […]