مطالب توسط یوسف رحیمی

گرمترین سیاره منظومه ی خورشیدی

گرمترین سیاره منظومه شمسی،سیاره تیر(عطارد) که نزدیکترین سیاره به خورشید است،نیست! گرمترین سیاره منظومه شمسی، سیاره ونوس (زهره) است که بعد از تیر نزدیکترین سیاره به خورشید می باشد. ونوس بسیار گرم است زیرا بر خلاف تیر(عطارد) اتمسفر دارد. اتمسفر تقریبا شبیه پنجره های یک گلخانه عمل می کند . گرما را در سطح خود […]

میکروسکوپ های نوری

میکروسکوپ های نوری : با کمک این میکروسکوپ خوب می توان انواع سلول های جانداران پرسلولی و تک سلولی و هسته ی یاخته های آنها و یک یا دو اندامک درشت درون سیتوپلاسم آن ها را مشاهده کرد. میکروسکوپ الکترونی: علاوه بر مشاهده ی آنچه با میکروسکوپ نوری قابل دیدن است ، میتوان اجزای کوچک […]