چرانیمکره ی جنوبی سردترازنیمکره ی شمالی است؟

طول تابستان درنیمکره ی شمالی ۹۳روز(تیر،مردادوشهریور)ودرنیکره ی جنوبی ۸۹روز(دی وبهمن واسفند)است یعنی نیمکره ی شمالی درهرسال ۴روزبیشترازنیکره ی جنوبی گرمادریافت می دارد.برعکس زمستان نیمکره ی شمالی ۸۹روزوجنوبی ۹۳ روزاست .درنتیجه نیمکره ی جنوبی ۴روزبیشترازنیمکره ی شمالی سردمی شود.پس به طورکلی نیمکره ی جنوبی سالانه ۸ روزکمترازشمالی گرما دریافت می کند.

دلیل دوم ،سطح منطقه ی یخ است کهدرنیمکره ی شمالی ازعرض ۸۱تا۹۰ درجه گسترده شده وجنوبی ازعرض ۷۲ تا۹۰ درجه .بنابراین سطح منطقه ی یخی قطب جنوب ۴مرتبه بیشترازسطح منطقه ی یخی درقطب شمال است واین باعث سردی بیشترقطب جنوب می شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *