پیدایش کره ی زمین

 • ۴/۵ میلیار سال قبل ==> پیدایش کره ی زمین
 • ۴ میلیارد سال قبل ==> پوشیده بودن زمین از مواد مذاب سپس سرد شدن آن و ایجاد پوسته ی سنگی سپس متراکم شدن بخار آب موجود در جو سپس بارش باران سپس ایجاد اقیانوس
 • ۳.۵ میلیارد سال پیش ==> پیدایش اولین جاندار (اولین جاندار پرو کاریوت بود که در واقع یک باکتری هتروتروف بی هوازی بود.)
 • ۲.۵ میلیارد سال پیش ==> پیدایش سیانوباکتری ها که پرو کاریوت هایی بی هوازی و فتوسنتز کننده (فتواتوتروف) بودند. پس از این زمان افزودن اکسیژن مولکولی به اقیانوس و اتمسفر را آغاز کردند.

۱.۵ میلیارد سال پیش  ====> پیدایش اولین یوکاریوت(طبق نظریه ی درون هم زیستی) اولین یوکاریوت یک آغازی بود.

 • ۱میلیارد تا ۶۰۰میلیون سال پیش==> پیدایش اولین یو کاریوت پر سلولی یا همان اولین جاندار پرسلولی (دقت کنید در این سال هنوز نمیگوییم که اولین پر سلولی در دریا به وجود آمد یا خشکی به وجود آمد.)
 • ۵۰۰ میلیون سال پیش==> پیدایش اولین مهره دار ( اولین مهره دار ماهی های بدون آرواره بودند.) ماهی ها موفق ترین مهره داران زنده هستند.

۱- پیدایش گل سنگ ها اولین پرسلولی وارد شده به خشکی .

۲- پیدایش ماهی آرواره دار .

۳- پیدایش همیاری بین گیاهان و قارچ ها ( ایجاد قارچ ریشه ای) و پیدایش اولین گیاهان در خشکی و ایجاد جنگل های بزرگ و تامین منبع غذایی جانوران توسط گیاهان خشکی و امکان پذیر شدن گوناگونی جانوران ساکن خشکی توسط گیاهان ساکن خشکی

۴- ورود حشرات ( نوعی بند پا ) از دریا به خشکی ( حشرات اولین جانوران بالدار بودند.)

۵- همیاری بین حشرات و گیاهان گلدار بدلیل توانایی حشرات در پرواز

 • ۳۷۰ میلیون سال پیش====>ورود اولین مهره دار به خشکی ( در واقع همان ورود دوزیستان به خشکی ) دقت کنید دوزیستان ساکن خشکی هستند اما در آب تخم میگذارند.
 • ۳۵۰ میلیون سال پیش====> پیدایش خزندگان (اولین مهره دارانی بودند که در خشکی تخم گذاری کردند) دقت کنید توانایی خزندگان در زندگی در خشکی از دوزیستان بیشتر است
 • ۳۰۰ میلیون سال پیش====> شروع دوره خشکی و شروع به فراوان ترین شدن خزندگان در بین مهره دارانپایان دوره خشکی ۶۵ میلیون سال قبل
 • زمان نامشخص====>پیدایش پرندگان و پستاندران از خزندگان
 • ۶۵ میلیون سال پیش====> پنجمین انقزاض گروهی و غالب شدن پرندگان و پستانداران به دلیل تغییر آب و هوایی و در اختیار داشتن منابع غذایی زیاد
 • ترتیب پیدایش جانوران:۱-اسفنج ها ۲-کنیداریا(کیسه تنان)۳-نرم تنان۴-کرم ها۵-بندپایان۶-خارتنان۷-طنابداران(نوتوکوردها)  ۸-ماهی ها ۹-دوزیستان۱۰-خزندگان۱۱-پرندگان۱۲-پستانداران

ترتیب پیدایش گیاهان:۱-جلبکهای دریایی  ۲-خزه ها ۳-سرخس ها ۴-جگرواش ها-پنجه گرگیان-دم اسبیان۵-هاگداران۶-بازدانگان۷-نهان دانگان(تک لپه ای ها – دولپه ای ها

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *