واژه آموزی(کلمات هم آوابامعنی متفاوت)

سال گذشته فراگیران با کلمات”هم نویسه” آشنا شدند(از اسمش پیداست . واژه هایی که نوشتن یکسان دارند اما از نظر معنی و تلفظ متفاوتند.)
همچنین کلمات هم آوا_هم نویسه را نیز قبلا فراگرفته اند(:این کلمات هم از نظر آوایی و هم از نظر نوشتاری ولی از نظر معنی متفاوت می باشند.)
کلمات هم آوا (متشابه)
به کلماتی می گویند که در تلفظ یکسان اند امّا در نوشتار و معنی متفاوتند.
با توجه به اهمیّت کلمات هم آوا در ادامه فهرستی از برخی از این واژگان را می آورم :

زمین : کره ی خاکی
ضمین : عهده دار

غالب : چیره ، برتر
قالب : شکل

پرتغال : نام کشور
پرتغال : نام میوه

اَلَم : درد
عَلَم : پرچم

صواب : درست
ثواب : پاداش ، اجر

بحر : دریا
بهر : برای

غدیر گودال – آبگیر
قدیر : توانا ، قادر

حول : اطراف
هول : ترس

غریب : دور از وطن
قریب : نزدیک

قاضی : داور
غازی : جنگجو

آری : بله
عادی : بری – پاک

ارز : پول و بهاء
عرض : پهنا

اساس : پایه و بنیاد
اثاث : وسایل و لوازم

اسم : نام
اثم : گناه

امل : آرزو
عمل : کارو تلاش

امارت : فرمانروایی و حکومت
عمارت : بنا

باقی : باقیمانده و ته مانده
باغی : سرکش و نافرمان

تعلّم : آموختن
تألم : سختی ودرد کشیدن

تهدید : ترساندن
تحدید : حدو اندازه – معلوم کردن

حیات : زندگی
حیاط : صحن ، محوطه

حرم : اندرون خانه ، اهل خانه
هرم : پیری

خویش : فامیل ، خود
خیش : گاو آهن

خار : تیغ
خوار : ذلیل و بی مقدار

قضا : اتفاق
غذا : خوردنی

قدر : اندازه و ارزش
غدر : مکرو بی وفایی

معمور : آباد شده
مأمور : فرمانبرو نگهبان

نثر : متن – غیر شعر
نصر : یاری کردن

خاست : بلند شد
خواست : طلب کرد

حراست : نگهبانی
حراثت : برزه گری – کشاورزی

زهر : سم
ظهر : پشت

سفر : یکجانماندن – مسافرت
صفر : ماه دوم قمری

سد : بستن
صد : عدد صد
کلمه های هم آوا و هم نویسه

سیر = نوعی پیازچه

سیر = کسی که گرسنه نیست

شیر = حیوان وحشی

شیر = شیر خوردنی

ریش = زخم

ریش = موی صورت

زَهر = گل وشکوفه

زَهر = سَم

دوش = دیشب

دوش = شانه

بادیه = کاسه ی مسی

بادیه = بیابان

شارع = راه

شارع = قانون گزار

رسته = صف – بازار

رسته = رها شده

زبان = عضوی در دهان

زبان = زبان گفتار

پیچ = میخ فلزی دندانه دار

پیچ = خم وتاب

خبر = نه

خیر = خوبی

گاز = انبر (گاز انبر)

گاز = به دندان گرفتن

گور = گور خر

گور = قبر

دَر= دَرِ ساختمان

دَر = داخل
کلمات هم نویسه یا هم شکل

گـُل – گـِل

کـُشتی – کِشتی

مَشک – مُشک

می بـَرَد – می بُرد

کِشت – کـُشت

سَحـَر – سِحر

تـَنگ – تـُنگ

کِرم – کـَرَم – کِرِم – کرُم

شِکـَر – شـُکر

سَم – سُم

چَشم -چـِشم

نِشـَسته – نـَشـُسته

مِلک – مُلک – مَلِک – مَلَک

می کَنـَد – می کُنـَد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *