رگهادربدن ما

رگ ها عبارتند از:

سرخرگ:رگ هایی که خون را از قلب خارج می کنند، “شریان” یا “سرخرگ”نام دارند.دیواره ی سرخرگ ها کلفت و ماهیچه ای است.

سیاهرگ:رگ هایی که خون را به قلب می آورند، “ورید” یا “سیاهرگ” نام دارند.دیواره ی سیاهرگ ها نازک است.

مویرگ:وقتی سرخرگ وارد اندامی می شود، مانند ریشه ی گیاه شاخه شاخه می شود و در آخر به رگ های بسیار باریکی که دیواره ی آن ها بسیار نازک است، تبدیل می شود. به این رگ های کوچک”مویرگ”می گویند. مویرگ ها خون را بین سلول ها توزیع می کنند. یعنی غذا و اکسیژن را به سلول ها می دهند و کربن دی اکسید را از آن ها می گیرند.

رگ ها در همه ی قسمت های بدن وجود دارند و خون در آن ها جریان دارد. اگر رگ ها وجود نداشته باشند یا اگر خون درون آن ها نباشد، سلول ها چون قادر به تغذیه نیستند، بعد از مدت کوتاهی می میرند.

رگ ها می توانند گشاد یا تنگ شوند. به عنوان مثال عضلات هنگام کار به مواد غذایی بیشتری نیاز دارند پس رگ ها گشاد می شوند تا خون بیشتری را به عضلات برسانند.

آئورت:خون غنی از اکسیژن، بطن چپ را از طریق آئورت ترک می کند. آئورت بزرگ ترین رگ خونی ماست. به قطر تقریبی ۵/۲ سانتی متر.چندین سرخرگ بزرگ از آئورت منشعب می شود و خون را به سمت بالای بدن می برد. سپس آئورت از پشت قلب به طرف پایین انحنا می یابد و سرخرگ های زیادی از آن انشعاب می یابند که خون اندام های حفره ی شکم و پایین بدن را تامین می کنند.

بزرگ سیاهرگ زیرین و زبرین:خون کم اکسیژن اندام های فوقانی و سر به هم متصل شده و یک سیاهرگ بزرگ به نام بزرگ سیاهرگ زبرین را به وجود می آورد.سیاهرگ بزرگ دیگری به نام بزرگ سیاهرگ زیرین خون کم اکسیژن اندام های تحتانی را حمل می کند. هردو بزرگ سیاهرگ، خون را وارد دهلیز راست می کنند.

سرخرگ ها و سیاهرگ ها به وسیله ی جهت جریان خونی که در آن ها منتقل می شود، مشخص می شوند نه به وسیله ی کیفیت خونی که دارند. اگر چه بیشتر سرخرگ ها، خون پر اکسیژن و اغلب سیاهرگ ها خونی که اکسیژن خود را از دست داده است، دارند. موارد استثنای مهمی نیز وجود دارند. به طور مثال، ما دو سرخرگ به نام سرخرگ های ششی داریم که خون کم اکسیژن را از قلب به شش های ما منتقل می کنند و همچنین دارای چهار سیاهرگ ششی هستیم که خون پر اکسیژن را از شش ها به قلب باز می گردانند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *