دستور زبان فارسی(حرف)

بعضی از کلمه ها معنی مستقلی ندارند و در سخن برای پیوند دادن کلمه ها یا جمله ها به یکدیگر یا نسبت دادن کلمه ای به کلمه ای یا جمله ای و یا نشان دادن نقش کلمه ای در جمله به کار می روند. این کلمه ها را حرف می گویند.

انواع حرف:
۱- حرف ربط
۲- حرف اضافه
۳- حرف نشانه

حروف ربط:

حرف های ربط ساده: حرف های ربط ساده از یک واژک ساخته شده اند و عبارتند از:

اگر، اما، پس، تا، چون، چه، خواه، زیرا، که، لیکن، نه، نیز، و، ولی، هم، یا.

حرف های ربط مرکب: مجموعه ای از دو یا چند کلمه که معمولاً یکی از آن ها حرف ربط یا حرف اضافه ساده است:

همین که خورشید طلوع کرد حرکت کردیم.
پاره ای از حروف ربط مرکب عبارتند از:
آنجا که، از این روی، از بس، اکنون که، …

حرف اضافه:

حرف های اضافه، کلمه هایی هستند که کلمه یا گروهی را به فعل، صفت یا به اسم و نظایر آن ها نسبت می دهند.

🔸حرف های اضافه از جهت ساختمان بر دو قسمند:

الف) حرف های اضافه ساده: از یک واژک ساخته می شوند مانند:

از، اِلا، با، بر، برای، بی، حز، در، مگر، مثل، -ِ (کسره اضافه)

ب) از یک حرف اضافه ساده با کلمه های دیگر مانند اسم صفت و حرف ساخته می شوند. مانند:

از برای، به مجرد

حرف نشانه:

حرف های نشانه، حرف هایی هستند که برای تعیین نقش کلمه در جمله می آیند.

🔸حرف های نشانه سه دسته اند:

نشانه ندا: خدایا، پروردگارا، دلا ای خدا، ای برادر، ای آقا
یا رب، یا علی

نشانه مفعولی: کتاب را برداشتم، قلم شما را آوردم.

نشانه موصوف و صفت: کسره که در آخر موصوف می آید:
کلاسِ خوب، کارِ بزرگ

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *