نکاتی درارتباط با فتوسنتز

نکاتی درارتباط با فتوسنتز
در طول شب تولید اکسیژن صورت نمی گیرد و تنها کربن دی اکسید از گیاه دفع می شود که حاصل تنفس گیاه و انجام واکنش های شیمیایی است که باعث تولید مواد مختلف از گلوکز می گردد .
فتوسنتز عمل غذاسازی و تنفس سلولی عمل تجزیه ی مواد غذایی در سلول است .
مقایسه ی فتوسنتزباتنفس

۱-فتوسنتز فقط در سلولهای دارای کلروفیل انجام می شود ولی تنفس در تمام سلول های زنده هست .

۲-فتوسنتز در حضور نور ولی تنفس در روشنایی و تاریکی انجام می شود .

۳-فتوسنتر اکسیژن تولید می کند تنفس کربن دی اکسید و آب تولید می کند .

۴-فتوسنتز مواد قندی می سازد و در تنفس مواد قندی می سوزد .

۵-در فتوسنتز انرژی ذخیره شده ولی در تنفس انرژی آزاد می شود .

۶-در فتوسنتز کربن دی اکسید مصرف می شود و لی ودر تنفس اکسیژن مصرف می شود .

۷-در فتوسنتز بروزن گیاه افزوده شده و در تنفس از وزن گیاه کم می شود.

۸-در فتوسنتز ماده سازی انجام می شود و در تنفس تخریب و تجزیه ی ماده انجام می شود

گیاهان در روز فتوسنتز ودر طول شبانه روز تنفس میکنن،، بنابراین در طول شب تولید اکسیژن صورت نمی گیرد و تنها کربن دی اکسید از گیاه دفع می شود که حاصل تنفس گیاه و انجام واکنش های شیمیایی است که باعث تولید مواد مختلف از گلوکز می گردد …به همین دلیله که میگن در طول شب زیر درختان پر برگ مثل گردو نخوابید چون حجم تولیدی کربن دی اکسید بسیار زیاده ، بنابراین هوا برای تنفس مناسب نیست.
فتوسنتز فقط در سلولهای دارای کلروفیل انجام می شود( محل اصلی تنفس در گیاهان درسلول های وسط برگ میباشد در همه ی سلول های روپوست بالایی وپایینی برگ فتوسنتز صورت نمیگیرد به غیر از سلول های روپوستی که داری سلول نگهبان روزنه هستن) ولی تنفس در تمام سلول های زنده انجام میشود . فتوسنتر اکسیژن وگلوگز تولید می کند تنفس کربن دی اکسید و آب تولید می کند .
فتوسنتز مواد قندی ( گلوکز ) را می سازد ولی در تنفس مواد قندی می سوزد .
در فتوسنتز انرژی ذخیره شده ولی در تنفس انرژی آزاد می شود .
در فتوسنتز کربن دی اکسید مصرف می شود و لی در تنفس اکسیژن مصرف می شود .
در فتوسنتز بروزن گیاه افزوده شده و در تنفس از وزن گیاه کم می شود.
درفتوسنتز ماده سازی انجام می شود و در تنفس تخریب و تجزیه ی ماده برای آزا د سازی انرژی انجام می شود.

فتوسنتز پدیده ای هست که طی آن انرژی نورانی به انرژی شیمیایی تبدیل میشود ،،، عمل فتوسنتز دریک گیاه سبز به صورت زیر انجام میشود .کربن دی اکسید با آب درحضور نور ومولکو ل های کلروفیل باهم ترکیب شده واکسیژن وقند ساده ( گلوکز ) رو به وجود میاورند .. توجه داشته باشید اکسیژن آزاد شده در عمل فتوسنتز حاصل تجزیه موکلول های آب هست وهمچنین نقش کلروفیل درعمل فتوسنتز به دام انداختن نور میباشد ولی ذخیره انرژی درداخل گلوکز میباشد که مولکو ل های گلوکز بهم می پیوندند وبه صورت نشاسته دربرگ ذخیره میشوند ……… شاید دراینجا از خودتان سوال کنید پس نقش مواد معدنی در عمل فتوسنتز چیست ؟؟؟ همان طور که ملاحظه کردید درمرحله اول فتوسنتز یعنی برای تولید اکسیژن وگلوکز نیازی به مواد معدنی نیست ولی درمراحل بعدی برای تبدیل گلوگز به مواد مختلف نیاز به واکنش های شیمیایی هست که برای انجام این واکنش ها وجود مواد معدنی الزامیست همچنین در مرحله تبدیل گلوکز به دیگر مواد مثل پروتیین حتما نیاز به نور نیست این عمل درتاریکی هم میتواند انجام شود ،…….عوامل موثر برفتوسنتز — عوامل خارجی شامل : افزایش دما وافزایش کربن دی اکسید وشدت نور باعث افزایش فتوسنتز تاحد مشخصی میشود واز آن پس میزان فتوسنتز ثابت میمونه ،توجه داشته باشید میزان افزایش دما بیش ازحد باشه در دماهای بالای ۵۰ درجه میتونه شدت فتوسنتز رو در گیاه کاهش بده……رنگ نور هم درفتوسنتز تاثیر گذار هست بیشترین فتوسنتز در نور قرمز وآبی وکم ترین آن درنور سبز انجام میشود ،،، زیرا برگ سبز درخت نور آبی وقرمز را جذب ونور سبز را بازتاب میدهد …… نوع منبع نور تاثیری درفتوسنتز ندارد …وعوامل داخلی مانند سطح پهن برگ ، تعداد روزنه ها ، مقدار کلروفیل و……. برفتوسنتز ثاثیر میگذارند.

www.moallemshop.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *