انواع(ی)درزبان فارسی(فارسی ششم)

در دستور زبان فارسی حرف «ی» انواع مختلفی دارد که به برخی از پرکاربردترین آن ها اشاره می شود:

۱- پسوند نسبت که خود برمعانی متفاوتی دلالت می کند. مانند:

الف) نسبت به مکان. مانند: شیرازی٬ اصفهانی و …

ب) نسبت به چیز. مانند:ارغوانی٬پرنیانی٬زعفرانی و …

ج) نسبت به شخص. مانند: محمدی٬ابراهیمی٬سجادی و …

نکته:

این حرف با اضافه شدن به کلمات غیر فارسی معمولا به صورت «وی» در می آید

مانند: علوی(منسوب به علی) عیسوی(منسوب به عیسی) همچنین است کلماتی

چون: موسوی٬ رضوی٬ نبوی و …

توجه: گاه به اشتباه کلمه ی «گنجه» بر اساس قاعده ای که گفته شد٬ به صورت

«گنجوی» تلفظ می شود و مثلاً می گویند نظامی گنجوی. این درحالی است که کلمه

کاملاً فارسی است و قاعده ی مذکور درمورد آن صدق نمی کند.

د) پسوند شغلی: مانند: کبابی٬ کله پزی٬ سمساری و…

ه) پسوند دارندگی: نامی (نامور) ٬ هنری(هنرمند)

و) پسوند مفعولی: زندانی(به زندان انداخته شده) ٬ نهانی( پنهان شده)

۲- ی لیاقت: به آخر مصدر افزوده شده و صفت لیاقت می سازد.

مانند: دیدنی٬ رفتنی٬ خواندنی٬مردنی و…

۳- ی نکره: به آخر کلمه افزوده می شود. مانند:«پادشاهی به کشتن اسیری اشارت کرد»

۴- شناسه فعل دوم شخص مفرد ماضی و مضارع.مانند: دیدی٬ خواندی٬ می نویسی و…

۵- ی وحدت:(بر یک نفر یا یک چیز یا مقدار دلالت دارد) مانند:نصیحتی کنمت یعنی یک نصیحت

یا مثلا پسته کیلویی(؟!) یعنی هر یک کیلو …

۶- ی حاصل مصدری :(معنای مصدری می دهد) . مانند:مردی نبود فتاده را پای زدن (یعنی مرد

بودن آن نیست که …)

مسلمانی (مسلمان بودن) مطربی(مطرب بودن)

نکته ی پایانی:

در پایان این مبحث لازم به ذکر است که آنچه در مورد انواع حرف«ی» ذکر شد٬ موارد پرکاربرد و رایج

در زبان نظم و نثر پارسی است و موارد دیگر نیز برای آن می توان برشمرد.هم چنین در برخی موارد

ممکن است حرف «ی» بر دو یا چند معنا قابل تأویل باشد. مثلاً در جمله ی مردی را دیدم. حرف «ی»

هم می تواند از نوع نکره باشد و هم وحدت. حتی بسته به نوع جمله می تواند معنی

مصدری هم داشته باشد.(مرد بودن را هم دیدم)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *