مطالب توسط یوسف رحیمی

ماهیها-خزندگان – دوزیستان(علوم سوم )

ماهی ها ماهی ها درگروه مهره داران قرار دارند. پوست ماهی ها ا پولک پوشیده شده است ولغزنده است. معروفترین ماهی های خوراکی قزل الا .وماعی ازاد وناهی سفید است. خاویار نوعی ماهی است که تخم ان مصرف غذایی دارد. ماهی ها تخم گذارند وباابشش تنفس میکنند.ماهی فقط در اب زندگی میکند. بدن ماهی از […]

اصطکاک چیست؟(علوم ششم)

۱- در اجسامی مثل لاستیک ، توپ و … که روی زمین می غلتند ، دو نوع اصطکاک داریم ، یکی کند کننده و دیگری عامل حرکت (یعنی نیرویی که مستقیما و نه غیر مستقیم) موجب حرکت است. اصطکاک ایستایی / حرکتی و برای اجسام غلتان ، اصطکاک غلتشی ۲- در حرکت ما روی زمین […]