مطالب توسط یوسف رحیمی

بی مهرگان(انواع کیسه تنان)

انواع کیسه تنان مرجانها مرجان‌ها فقط ۱٪ از بستر دریاها را پوشش می‌دهند. مرجان‌ها ۲۵٪ از تمام حیات دریا را در خود حفظ می‌کنند و بسیاری ازانواع ماهی‌ها در مرجان‌ها زند گی می‌کنند. هر کدام از مرجان‌ها یک اکوسیستم کامل هستند مرجانها مقر زندگی گیاهان و جانورانی است که خودا اکوسیستم کاملی هستند. بیش از […]

آنچه درباره ی کرم خاکی باید بدانیم.

ما معمولاً به کرم‌های خاکی توجه نمی کنیم اما آنها برای خاک‌هایی که ما به مصرف می‌رسانیم بسیار مهم هستند. همچنان که این موجودات در خاک‌های زیر زمین حرکت می‌کنند، باعث انتقال و مخلوط شدن هوا با خاک می‌شوند. این هوا رشد گیاهان موجود در خاک را آسان‌تر می‌سازد. کرم‌های خاکی به پوسیدن مواد در […]