مطالب توسط یوسف رحیمی

چرا آسمان آبی وخورشیدزردرنگ است؟

چرا آسمان آبی است؟ نور خورشید پیش از آن که به زمین برسد باید از لایه جو بگذرد. نور خورشید در راه رسیدن به زمین با ذرات بسیاری برخورد می کند: غبار، ذرات آب که در هوا شناورند و غیره. نور خورشید توسط این ذرات منحرف شده و به عبارتی به اشعه های مختلفی تجزیه […]

جنگل برای کیست؟(پرسش وپاسخ)

پایه ی ششم ابتدایی (علوم) جنگل برای کیست؟ ۱- زنجیره ی غذایی چیست؟ به رابطه ی غذایی یک تولید کننده و چند مصرف کننده گفته می شود. ۲- شبکه غذایی را تعریف کنید ؟ به ارتباط غذایی چند زنجیره غذایی با یکدیگر گفته می شود. ۳- قارچها در چه جایی از زنجیره غذایی قرار دارند؟ […]