مطالب توسط یوسف رحیمی

انرژی خورشیدی چیست؟

خورشید منبع عظیم انرژی بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژیهای دیگر است. در حدود ۶۰۰۰ میلیون سال از تولد این گوی آتشین می‌گذرد و در هر ثانیه ۲/۴ میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می‌شود. با توجه به وزن خورشید که حدود ۳۳۳ هزار برابر وزن زمین است. این کره نورانی را می‌توان به‌عنوان منبع عظیم انرژی […]

انرژی خورشیدی- مزایا و معایب

مزایا: انرژی خورشید تجدیدپذیر است. خورشید ۵٠٠٠ بار بیش‌تر از سایر انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر انرژی تأمین می‌کند. هزینه تولید باتری‌‌های خورشیدی به شدت در حال کاهش است و در عین حال بازده آن‌ها بهتر می‌شود. انرژی خورشیدی مجانی است. در مناطق دور افتاده که انتقال انرژی دشوار است (مثل کوهستان یا بیابان) استفاده از انرژی […]