مطالب توسط یوسف رحیمی

کاغذسازی ازچه زمانی شروع شد؟

تاریخچه کاغذ سازی هخامنشیان تا زمان حمله اسکندر بر روی لوحه های گلی می نوشتند و این در حالی است که از دوران فرمانروایی پارت ها پوست های نوشته شده به دست آمده است که به آن « دیفترا » می گفتند و ریشه دفتر که امروزه به کار می رود ، از همان گرفته […]

آزمایش مخلوط کردن روغن وآب

از آنجا که روغن در مقایسه با آب، جرم حجمی کمتری دارد وقتی ترکیبی از آب و روغن را در یک ظرف می‌ریزید لایه روغن روی سطح آب قرار می‌گیرد. به همین دلیل هم گفته می‌شود این دو ماده مخلوط شدنی نیستند. برای این که قابلیت ترکیب مواد مختلف با همدیگر را مقایسه کنید به […]