۴۰نکته ازدانستنی های ریاضی چهارم دبستان

۱- انواع زاویه : تند (حاده) – راست( قائمه) – باز( منفرجه) – نیم صفحه .

۲- اندازه ی زاویه ی تند از ۵/۰ درجه شروع می شود تا ۹۰ درجه .
۳- اندازه ی زاویه ی راست ۹۰ درجه است .
۴- اندازه ی زاویه ی باز از ۹۰ درجه شروع می شود تا ۱۸۰ درجه .
۵- اندازه ی زاویه ی نیم صفحه ۱۸۰ درجه است .
۶- اندازه ی زاویه ی راست نصف زاویه نیم صفحه است .
۷- اندازه ی زاویه ی نیم صفحه ۲ برابر زاویه ی راست است .
۸- واحد اندازه گیری زاویه درجه نام دارد،که علامت آن o است ۹۰ْ (می خوانیم ۹۰ درجه).
۹- زاویه های تند و راست و باز از زاویه ی نیم صفحه کوچک تر هستند .
۱۰-زاویه های راست و باز و نیم صفحه از زاویه ی تند بزرگ تر هستند .
۱۱-زاویه به سه طریق خوانده می شود .
۱۲-زاویه را می توانیم از رأس بخوانیم .

۱۳-زاویه را می توانیم از هر ضلع بخوانیم .
۱۴-زاویه راست را باگونیا معلوم می کنیم .
۱۵-نیم ساز نیم خطی است که از رأس زاویه بگذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند .
۱۶-نیم ساز یک زاویه ی ۲۰ درجه برابر ۱۰ درجه است .
۱۷-نیم ساز یک زاویه ی راست، ۴۵ درجه است .
۱۸-نیم ساز یک زاویه ی نیم صفحه، زاویه ی راست است .
۱۹-نیم خط از طرف نقطه خوانده می شود .
۲۰-پاره خط را می توانیم از دو طرف بخوانیم .
۲۱-دو خطی که همدیگر را قطع کنند محل قطع را نقطه ی تقاطع می گوییم .
۲۲-دو خطی که همدیگر را قطع کنند دو خط متقاطع می گوییم .
۲۳ -هر گاه دو خط را هرقدر ادامه دهیم، همدیگر را قطع نکنند دو خط موازی( متوازی) می گویند .
۲۴-هر گاه دو خط همدیگر را قطع کنند،۴ نیم خط به وجود می آید .
۲۵-هر گاه دو پاره خط همدیگر را قطع کنند ۶ پاره خط به وجود می آید .
۲۶-اگردو خط راست همدیگر را قطع کنند به طوری که زاویه ی بین آن ها ۹۰ درجه باشد دو خط را عمود می گوییم .
۲۷-اگر یک خط راست از وسط یک خط راست بگذرد و بر آن عمود باشد عمود منصف می گوییم .
۲۸-عمود منصف یعنی هم عمود است و هم نصف کرده است .
۲۹-عمود یعنی قطع کرده و زاویه ی راست تشکیل شده است .
۳۰-عمود و عمود منصف را نیز به وسیله ی گونیا رسم می کنیم .
۳۱-برای عمود و عمود منصف یک ضلع عمود گونیا را با خط راست موازی می کنیم و از ضلع دیگر خط می کشیم .
۳۲-گونیا دو ضلع عمود بر هم دارد، که با هم زاویه ی راست تشکیل می دهند .
۳۳-عددی که رقم آخر آن دهگان هزار باشد ۵ رقمی است .
۳۴-عددی که رقم آخر آن یکان میلیون باشد ۷ رقمی است .
۳۵-ارزش مکانی یعنی جایی که رقم قرار دارد .
۳۶-ارزش رقمی یعنی بزرگترین یا کوچکترین رقم عدد .
۳۷-بالاترین (بیشترین) ارزش مکانی را اولین رقم از سمت چپ دارد.
۳۸-پایین ترین (کمترین) ارزش مکانی را اولین رقم از سمت راست دارد .
۳۹کمترین ارزش رقمی را کوچکترین رقم دارد و بیشترین ارزش رقمی را بزرگترین رقم دارد.
۴۰-برای خواندن یک عدد، عدد را ۳ رقم ، ۳ رقم از سمت راست جدا می کنیم.
(۳ رقم اول یکی ها- ۳ رقم دوم هزارها- ۳ رقم سوم)

تهیه وتنظیم:یوسف رحیمی

www.moallemshop.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *