دانستنی های ریاضی چهارم دبستان

۱ انواع زاویه : تند (حاده) – راست( قائمه) – باز( منفرجه) – نیم صفحه .

۲ اندازه ی زاویه ی تند از ۵/۰ درجه شروع می شود تا ۹۰ درجه .
۳ اندازه ی زاویه ی راست ۹۰ درجه است .
۴ اندازه ی زاویه ی باز از ۹۰ درجه شروع می شود تا ۱۸۰ درجه .
۵ اندازه ی زاویه ی نیم صفحه ۱۸۰ درجه است .
۶ اندازه ی زاویه ی راست نصف زاویه نیم صفحه است .
۷ اندازه ی زاویه ی نیم صفحه ۲ برابر زاویه ی راست است .
۸ واحد اندازه گیری زاویه درجه نام دارد،که علامت آن o است ۹۰ْ (می خوانیم ۹۰ درجه).
۹ زاویه های تند و راست و باز از زاویه ی نیم صفحه کوچک تر هستند .
۱۰زاویه های راست و باز و نیم صفحه از زاویه ی تند بزرگ تر هستند .
۱۱زاویه به سه طریق خوانده می شود .
۱۲زاویه را می توانیم از رأس بخوانیم .

۱۳زاویه را می توانیم از هر ضلع بخوانیم .
۱۴زاویه راست را باگونیا معلوم می کنیم .
۱۵نیم ساز نیم خطی است که از رأس زاویه بگذرد و زاویه را به دو قسمت مساوی تقسیم کند .
۱۶نیم ساز یک زاویه ی ۲۰ درجه برابر ۱۰ درجه است .
۱۷نیم ساز یک زاویه ی راست، ۴۵ درجه است .
۱۸نیم ساز یک زاویه ی نیم صفحه، زاویه ی راست است .
۱۹نیم خط از طرف نقطه خوانده می شود .
۲۰پاره خط را می توانیم از دو طرف بخوانیم .
۲۱دو خطی که همدیگر را قطع کنند محل قطع را نقطه ی تقاطع می گوییم .
۲۲دو خطی که همدیگر را قطع کنند دو خط متقاطع می گوییم .
۲۳ هر گاه دو خط را هرقدر ادامه دهیم، همدیگر را قطع نکنند دو خط موازی( متوازی) می گویند .
۲۴هر گاه دو خط همدیگر را قطع کنند،۴ نیم خط به وجود می آید .
۲۵هر گاه دو پاره خط همدیگر را قطع کنند ۶ پاره خط به وجود می آید .
۲۶اگردو خط راست همدیگر را قطع کنند به طوری که زاویه ی بین آن ها ۹۰ درجه باشد دو خط را عمود می گوییم .
۲۷اگر یک خط راست از وسط یک خط راست بگذرد و بر آن عمود باشد عمود منصف می گوییم .
۲۸عمود منصف یعنی هم عمود است و هم نصف کرده است .
۲۹عمود یعنی قطع کرده و زاویه ی راست تشکیل شده است .
۳۰عمود و عمود منصف را نیز به وسیله ی گونیا رسم می کنیم .
۳۱برای عمود و عمود منصف یک ضلع عمود گونیا را با خط راست موازی می کنیم و از ضلع دیگر خط می کشیم .
۳۲گونیا دو ضلع عمود بر هم دارد، که با هم زاویه ی راست تشکیل می دهند .
۳۳عددی که رقم آخر آن دهگان هزار باشد ۵ رقمی است .
۳۴عددی که رقم آخر آن یکان میلیون باشد ۷ رقمی است .
۳۵ارزش مکانی یعنی جایی که رقم قرار دارد .
۳۶ارزش رقمی یعنی بزرگترین یا کوچکترین رقم عدد .
۳۷بالاترین (بیشترین) ارزش مکانی را اولین رقم از سمت چپ دارد.
۳۸پایین ترین (کمترین) ارزش مکانی را اولین رقم از سمت راست دارد .
۳۹کمترین ارزش رقمی را کوچکترین رقم دارد و بیشترین ارزش رقمی را بزرگترین رقم دارد.
۴۰برای خواندن یک عدد، عدد را ۳ رقم ، ۳ رقم از سمت راست جدا می کنیم.
(۳ رقم اول یکی ها- ۳ رقم دوم هزارها- ۳ رقم سوم)

تهیه وتنظیم:یوسف رحیمی

www.moallemshop.com

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به بحث بپیوندید؟
همین حالا دیدگاه خود را ثبت کنید!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *